Zoetwaterberging.nl

Zoetwaterberging.nl geeft telers inzicht in de mogelijkheden van een eigen zoetwatervoorziening, druppelirrigatie of subirrigatie voor hun bedrijf.

Op basis van kengetallen kan de teler inzicht krijgen over de watertekorten en potentiele waterbeschikbaarheid voor zijn bedrijf.

De gegevens worden gevuld op basis van de gekozen locatie van het bedrijf en kunnen naar eigen inzicht worden aangepast. Er kan gekozen worden voor gewas, grondsoort, gewenste zoetwateroplossing, en de oppervlakte van het perceel. Om een compleet inzicht te bieden bestaat de keuzemogelijkheid om uit te gaan van het volume van het bassin of oppervlakte van het opvangareaal of irrigatieareaal.

Aan de resultaten liggen ruim 100.000 berekeningen ten grondslag. De resultaten worden weergegeven in een grafiek. In deze grafiek wordt aangegeven welk areaal van water kan worden voorzien bij een bepaald opvangareaal.

De tool is in ontwikkeling waardoor het kan voorkomen dat de keuzevrijheid op onderdelen nog beperkt is.


Start de tool

Proef zoetwaterberging

Het systeem maakt gebruik van het bestaande drainagesysteem of dakoppervlak om water op te vangen. Dit water komt samen in een centrale put waar controle plaatsvindt op EC (waterkwaliteit). Voldoet het water aan de door de teler gestelde eis dan wordt het water opgeslagen in een reservoir. Voldoet het water niet aan de gestelde eis, dan wordt het water weggeleid naar de sloot.

Tijdens het groeiseizoen kan het water via traditionele beregening (druppelbevloeiing) worden gebruikt.

  • Druppelbevloeiing. Watergift wordt gerealiseerd via druppelslangen en is veel efficienter dan traditionele beregening met een haspel. Tevens is het voordeel dat het blad niet nat wordt en kansen op ziektes afnemen. Tot slot kan ook fertigatie worden toegepast. Zo komen meststoffen met het water rechtstreeks bij de plant terecht en worden deze meststoffen direct opgenomen.